Videomobil

Projekt mobilního multimediálního objektu, který je nezávislý na kamenných galeriích. Jedná se o jistou variantu street artu, tedy umění v těsné koexistenci se strukturou a realitou města. Projekt Videomobilu komunikuje přímo na místě a reaguje tak na aktuální podněty týkající se politického a kulturního dění nebo si jen všímá jednoduchých banálních situací a staví je v dané oblasti do přímé konfrontace s prostředím, ve kterém vznikly nebo byly nalezeny.

Videomobil je objekt, který v sobě ukrývá audio a video technologie. Je umístěn na střeše automobilu, který využívá jako prostředku pro překonávání vzdálenosti a k přepravě na dané místo.