VZKAZY 2006
Projekt vychází ze sbírky náhodně nalezeného heslovitého textu, který se vyskytoval v úseku mezi Valentinskou a Vodičkovou ulicí.

GRAFOLOGICKÝ NÁHLED vypracovaný na základě rozboru písma.
Podle útržků písma lze usoudit, že se jedná spíše o ženu, nebo velmi citlivého muže ovlivněného výchovou v ženském prostředí. Mentální věk pisatele odhaduji okolo čtyřiceti až šedesáti let. V grafologii nelze posoudit fyzický věk osobnosti, ale mentální. To znamená na kolik se daná osoba sama duševně cítí a jakým životním rytmem žije. Jedná se o vzdělanou inteligentní osobnost, která dbá na svůj zevnějšek a řídí se a rozhoduje hlavně city, intuicí, nežli rozumem. Zároveň je však velmi opatrná, spoléhá se na „týl“ a uvažuje nad svými kroky a činy. Záleží ji na společenském postavení, jakési úctě a nerada si způsobuje problémy. Je energická, hůře se ovládá, dokáže naslouchat, ale vždy bude prosazovat svůj názor. Má tendence spíše ovládat, nežli být ovládána. Své vyjádření pomocí anonymních vzkazů používá nejspíše z důvodů malé možnosti komunikace na tyto témata a nebo ji již nikdo nechce naslouchat. Také je možné, že žije ve společnosti kde nemá možnost vyjádřit svůj názor aniž by si způsobila problémy či ztratila společenský status a žije jako osobnost s jinou „tváří“.


Šárka Lukešová

VZKAZY 2006
Projekt vychází ze sbírky náhodně nalezeného heslovitého textu, který se vyskytoval v úseku mezi Valentinskou a Vodičkovou ulicí.

GRAFOLOGICKÝ NÁHLED vypracovaný na základě rozboru písma.
Podle útržků písma lze usoudit, že se jedná spíše o ženu, nebo velmi citlivého muže ovlivněného výchovou v ženském prostředí. Mentální věk pisatele odhaduji okolo čtyřiceti až šedesáti let. V grafologii nelze posoudit fyzický věk osobnosti, ale mentální. To znamená na kolik se daná osoba sama duševně cítí a jakým životním rytmem žije. Jedná se o vzdělanou inteligentní osobnost, která dbá na svůj zevnějšek a řídí se a rozhoduje hlavně city, intuicí, nežli rozumem. Zároveň je však velmi opatrná, spoléhá se na „týl“ a uvažuje nad svými kroky a činy. Záleží ji na společenském postavení, jakési úctě a nerada si způsobuje problémy. Je energická, hůře se ovládá, dokáže naslouchat, ale vždy bude prosazovat svůj názor. Má tendence spíše ovládat, nežli být ovládána. Své vyjádření pomocí anonymních vzkazů používá nejspíše z důvodů malé možnosti komunikace na tyto témata a nebo ji již nikdo nechce naslouchat. Také je možné, že žije ve společnosti kde nemá možnost vyjádřit svůj názor aniž by si způsobila problémy či ztratila společenský status a žije jako osobnost s jinou „tváří“.


Šárka Lukešová