Zvečenina
Jedná se o nalezený materiál, který není žádným způsobem manipulován a je presentován v původní kvalitě a kompozici. Nalezen 2005 uliice VEVERKOVA Praha 7 - negativy 6 x 6 cmm poprvé presentováno V Galerii Entrance v sérii zvečenin 100 x 100 cm. Fotografie chápu jako nezkreslenou sondu do soukromí anonymního člověka, která však s sebou nese jasnou časovou a politickou zařaditelnost.